AtletIS - Športový informačný systém

Aktuálne preteky

  • picture
    4. kolo M-AZB starších žiakov (vrhy a hody)
    Miesto: Bratislava
    Dátum: 2. 9. 2014

    Online výsledky

Vyberte rok a mesiac, pre ktorý chcete zobraziť prehľad pretekov.

Rok
Mesiac

Dátum Názov Mesto Organizátor
1. 9. 2014 Hont 2014 Dudince SAZ Propozície
1. 9. 2014 4. kolo M-ZsAZ staršieho žiactva Nitra ZsAZ Propozície
1. 9. 2014 5. kolo M-ZsAZ najlmadšieho žiactva Nitra ZsAZ Propozície
1. 9. 2014 3.kolo M-VsAZ dorastu a mladšieho žiactva Košice SAZ Propozície
2. 9. 2014 4. kolo M-AZB starších žiakov (vrhy a hody) Bratislava SAZ Propozície
3. 9. 2014 4. kolo M-AZB starší žiaci (behy, skoky) Bratislava SAZ Propozície Prílohy
5. 9. 2014 M-AZB starší žiaci (vrhy, hody) Bratislava SAZ Propozície Prílohy
6. 9. 2014 M-AZB starší žiaci (behy, skoky) Bratislava SAZ Propozície Prílohy
6. 9. 2014 4. kolo M-ZsAZ dorastu Nitra ZsAZ Propozície
6. 9. 2014 5. kolo M-ZsAZ madšieho žiactva Nitra ZsAZ Propozície
7. 9. 2014 3. kolo M-SsAZ dorastu Dubnica nad Váhom SsAZ Propozície
7. 9. 2014 4. kolo M-SsAZ staršieho žiactva Dubnica nad Váhom SsAZ Propozície
9. 9. 2014 4. kolo M-AZB dorast, ml.žiaci (vrhy, hody) Bratislava SAZ
10. 9. 2014 4. kolo M-AZB dorast, ml.žiaci (behy, skoky) Bratislava SAZ
13. 9. 2014 M-SR staršieho žiactva Nové Zámky SAZ Propozície
14. 9. 2014 M-SR staršieho žiactva Nové Zámky SAZ Propozície
15. 9. 2014 M-SR družstiev mužov a žien Trnava SAZ
17. 9. 2014 5. kolo M-AZB mladšieho žiactva Bratislava SAZ
20. 9. 2014 M-SR družstiev žiactva Košice SAZ
20. 9. 2014 International Race Walking Tour Bacúch SAZ
21. 9. 2014 4. kolo M-ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Dubnica nad Váhom SsAZ
22. 9. 2014 Martinská hodinovka Martin SAZ Propozície
27. 9. 2014 MeS žiactva SLO EAA
27. 9. 2014 M-SR vo viacbojoch Bratislava SAZ
28. 9. 2014 M-SR vo viacbojoch Bratislava SAZ
28. 9. 2014 M-ZsAZ mladšieho žiactva a prípraviek Skalica ZsAZ Propozície