AtletIS - Športový informačný systém

Aktuálne preteky

  • picture
    1. kolo M-SsAZ staršie žiactvo
    Miesto: Dubnica nad Váhom
    Dátum: 26. 4. 2015

Vyberte rok a mesiac, pre ktorý chcete zobraziť prehľad pretekov.

Rok
Mesiac

Dátum Názov Mesto Organizátor
4. 4. 2015 Beh okolo Hlbokého Hlboké SAZ Výsledky
11. 4. 2015 Memoriál Ing. Ľubomíra Košeckého Trenčianské Teplice ZTSDU Web Propozície Výsledky
11. 4. 2015 M-SR v chôdzi na 20 km - MeS v chôdzi Poďebrady / CZE CAS Propozície Výsledky
14. 4. 2015 Žiacka chodecká liga Banská Bystrica SAZ Propozície Výsledky
14. 4. 2015 Univerzitný beh 2015 Trnava HRDO Výsledky
15. 4. 2015 M-AZB v cezpoľnom behu - Beh okolo Slovnaftu Bratislava AZB Propozície Výsledky
18. 4. 2015 Jarný beh Bojničky SAZ Propozície Výsledky
19. 4. 2015 1. kolo M-SsAZ dorast a juniori Banská Bystrica SsAZ Výsledky
19. 4. 2015 1. kolo M-SsAZ mladšie žiactvo a prípravky Banská Bystrica SsAZ Propozície Výsledky
21. 4. 2015 Jarný beh zdravia Martin SAZ Propozície Výsledky
22. 4. 2015 OK v atletike SŠ - NZ Nové Zámky SAZ Propozície Výsledky
22. 4. 2015 1. kolo M-AZB staršieho žiactva Bratislava AZB Propozície Výsledky
22. 4. 2015 OK v atletike SŠ - KN Nové Zámky SAZ Výsledky
24. 4. 2015 Beh oslobodenia Žiar nad Hronom SAZ Propozície
25. 4. 2015 Kysucká desiatka 2015 Kysucké Nové Mesto SAZ Propozície Výsledky
25. 4. 2015 1. kolo M-ZsAZ staršieho žiactva a najml. žiactva Nitra ZsAZ Propozície Výsledky
25. 4. 2015 1. kolo M-VsAZ staršieho žiactva a najml. žiactva Košice SAZ Propozície
25. 4. 2015 Beh Šaštínskymi bormi Šaštín - Stráže SAZ Propozície
26. 4. 2015 1. kolo M-SsAZ staršie žiactvo Dubnica nad Váhom SsAZ Propozície
28. 4. 2015 KK v atletike SŠ Liptovský Mikuláš SAZ
29. 4. 2015 OK v atletike SŠ Nitra SAZ Propozície
29. 4. 2015 1. kolo M-AZB dorastu a mladšieho žiactva Bratislava AZB Propozície Prílohy
30. 4. 2015 KK v atletike SŠ Banská Bystrica SAZ
30. 4. 2015 Detská atletika Bratislava SAZ Propozície
30. 4. 2015 KK v atletike SŠ Bratislava SAZ Propozície